Ispis
Na putu Sapna - Godu, na lokalitetu Marinua, polako se gradi izletite. U sreditu je ure?ena voda, klupe za odmor a u budu?nosti se planira izgradnja brojnih drugih sadraja.

Osim poto?nog mlina, autenti?nog izgleda, koji bi se trebao pokretati Jelin potok, planiraju se i drugi sadraji poput spomen-sobe 206. viteke brigade. O tome ?emo pisati kada za to do?e vrijeme, a do tada pogledajte kako izgleda ure?ena hajr voda. Aktivnosti na ovom projektu su pokrenuli mjetani MZ Sapna.