Sova

Ispis
Mali broj naih posjetilaca je u ivotu iz neposredne blizine vidio bilo koju ve?u pticu od goluba. Broj onih koji su vidjeli sovu je sigurno zanemariv. E, stoga ?e ova fotografija biti jo zanimljivija.

Sova je zbog slabog vida tokom dana, i o?ito loe orijentacije, prija dva dana u letu udarila u jednu od zgrada u Zvorniku. Drala se u ivotu nekoliko sati a onda je uginula. Raspon njenih krila je oko 1,60 m i teila je oko 2 kg.