Posljednje novosti

  • Pause
  • Previous
  • Next
1/10
 
 
 
 

Ispis
Rastonica se nalazi na sjevernom djelu op?ine Sapna i oslanja se na Snjeni?ko jezero. Danas u ovoj mjesnoj zajednici ivi oko 250 stanovnika. Prva nedelja u augustu obiljeava dan molitve za Rastonicu. Mjesna zajednica Rastonica obuhvata naselja Brzava.?airi. ?aklovica, Donji Zavid, Gornji Zavid, Laze, Lipak, Obrine i Vasiljevi?i.
Povratak u Rastonicu po?eo je u ljeto 2000 godin, kada je konstituirano prvo Vije?e mjesne zajednice. Najzna?ajniji projekti, koji su realizirani na ovom prostoru su: obnova oko 145 ku?a, to su pomogli Evropska Unija, Vlada Federacije BIH, Vlada Tuzlanskog kantona, Vlada Republike Srpske i op?ina Sapna, izvrena je besplatna elektrifikacija naselja, izuzev Zavida, Laza i dijela ?aira, Vlada Tuzlanskog kantona, op?ina Sapna i druge organizacije zajedno sa gra?anima financirali su izgradnju podru?ne ?etverorazredne kole sa tri u?ionice i pomo?nim prostorijama, renovirali su ambulantu, izvrili rekonstruktuiranje vodovoda u Rastonici i ?airima, uz pomo? Vlade Finske izgraen je makadamski put u Zavid, Baji?e, ?aire, ?aklovicu u duini oko 19 km, izgra?ena su dva manja mosta, Luteranski savez obezbijedio je u vie navrata oko 5000 sadnica vo?a te sadni
materijal za jagodiasto vo?e, otvoren je Mjesni ured u Rastonici te niz drugih projekata koji bi trebali poboljati uslove za ivot.
 
 
 
 

CB Login