Ovdje ste:: O SAPNI Mjesne zajednice MZ Sapna

Posljednje novosti

  • Pause
  • Previous
  • Next
1/10
 
 
 
 

Vran?i? uskoro me?u Zmajevima

Ispis

Mario Vran?i?, prvotimac njema?kog bundesligaa Paderborna, sve je blie dresu s dravnim grbom BiH. Vije?e ministara BiH 22. januara donijelo je odluku o prijemu u dravljanstvo BiH budu?eg reprezentativca nae zemlje, koji je danas predao dokumente za dobijanje li?ne karte i pasoa.

Vran?i? je posjetio Generalni konzulat BiH u Frankfurtu i potpisao sve papire za dobijanje dokumenata koji su bili ko?nica da Nogometni/Fudbalski savez BiH u FIFA proslijedi zahtjev za promjenu sportskog dravljanstva (nastupao za mla?e selekcije Njema?ke).

Ljudi u Konzulatu u Frankfurtu bili su ljubazni i maksimalno korektni. Vjerujem da procedura dobijanja li?ne karte i pasoa ne?e trajati predugo te da ?e FIFA brzo reagirati i dozvoliti mi da to prije zaigram za BiH kazao je Vran?i?.

Procedura za dobijanje li?ne karte u normalnim okolnostima traje dvije sedmice. Me?utim, Vran?i?ev slu?aj radit ?e se po ubrzanom procesu i bit ?e gotov do narednog utorka ili srijede. Cijeli slu?aj ubrzao je Nijaz Merdanovi?, direktor op?ih poslova u N/FSBiH, kao i Zoran Perkovi?, pomo?nik ministra vanjskih poslova, koji je bio veza s Edinom Paldumom iz Generalnog konzulata u Frankfurtu.

Vran?i? je ve? potpisao izjavu o promjeni sportskog dravljanstva, koja ?e zajedno s kopijama li?ne karte i pasoa biti proslije?ena u Zrich, a na osnovu ovih dokumenata FIFA ?e donijeti odluku o promjeni sportskog dravljanstva, to je posljednja prepreka da se Vran?i? na?e na spisku selektora Mehmeda Badarevi?a.

Do naredne utakmice kvalifikacija za EP 2016. protiv Andore ostalo je jo 40 dana, tako da je realno o?ekivati kako ?e Vran?i? ve? tada debitirati za Zmajeve

 
 
 
 

CB Login