Ovdje ste:: SOLidarnost
 
 

Ispis

Akcija koja trajei rezultate daje Demat pomae na podru?ju Medlisa islamske zajednice Zvornik. Posebno je zna?ajna u toku je ovih zimskih dana kada su temperature ispod nule.

 


Demat Sapna je organizirao sakupljanje pomo?i za porodice u Zvorniku. Predvo?eni imamom Hasim ef. Rizvi? prikupljena je pomo? u prehrambenim i higjenskim proizvodima, te odje?i i uru?ena ?uku Mireli koja ivi sa dvoje male djece i to u tu?oj ku?i.Fotografije i tekst preuzeti sa: www.medzlis-zvornik.info


 
 
 
 

CB Login