Ovdje ste:: SOLidarnost
 
 

Pomozite!

Potrebna pomo?!

Ispis
Ibrahimovi? (Salke) Ajka ro?ena 1956. godine u Vitinici, udata u Zaseok, Op?ina Sapna. Majka ?etvoro djece, dvoje maloljetne, najmla?a k?erka ima 9 godina i supruga je ratnog vojnog invalida.

Ispis
Ibrahimovi? (Salke) Ajka ro?ena 1956. godine u Vitinici, udata u Zaseok, Op?ina Sapna. Majka ?etvero djece, dvoje maloljetne, najmla?a k?erka ima 9 godina i supruga je ratnog vojnog invalida.     
               

POMOZITE Safetu Mustafi?u!

Ispis

Vjerovatno mali broj naih posjetitelja zna za teko oboljelog dje?aka, Safeta Mustafi?a, kojem je konstatovana ljekarskim pregledima tea invalidnost. UPDATE!

 

Pomo? potrebna malom Ahmedinu iz Klise

Ispis

Ahmedin Ahmedin (Jasmin) Ali?, ro?en 21. 4. 2004. god. teko boluje od tromboze krvi dugih godinu dana, ta?nije od 21. 1. 2008.god. Od tada prima svakodnevne ku?ne terapije tabletama i kremama ?ija cijena nikad nije ista, nekada kotaju i po 100 KM sedmi?no.

>

 
 
 
 

CB Login