Ovdje ste:: Vijesti Kultura
 
 

Ispis

Tek to je izaao prvi CD Hora Medlisa Islamske zajednice Zvornik pod nazivom Zbog tebe Ahmede Muhammede, uslijedila je njegova promocija u vajcarskoj.Mustafa ef. Muharemovi? je na ovom putovanju zabiljeio utiske.

Druenje, muslimana iz Bosne i Hercegovine i dijaspore obiljeilo je ovo putovanje.

Petnaesetoro ?lanova hora i predsjednik Medlisa uputili su se na trodnevnu turneju u petak 2. decembra 2011. godine. Prvi susret sa naim ljudima u na putovanju bio je u Bonja?kom dematu u Gracu. Iako u kasnim no?nim satima druenje, razgovori i izvedba ilahija ispumili su doma?ine i goste. Ujedno je i predstavljen i ponu?en CD.

Ve?er Kur'ana u Sen Galenu

Prva destinacija u vicarskoj je bila u Bonja?kom dematu Gazi Husrevbeg iz Sent Galena. Vrijedni doma?ini na ?elu sa imamom Zijad ef. uom i predsjednikom dematskog odbora Fuadom Biberom potrudili su se da smjeste goste i budu im dobri doma?ini. Nakon odmora i upoznavanja po?elo je okupljanje Bonjaka ispred Lindensaal u Flawilu gdje je odrano tre?e po redu ve?e Kur'ana.

Trosatni program je u?enjem tekbira i prve ilahije naeg hora. Odlomak iz Kur'ana prou?io je hfz. Mustafa ef. Mehi?. U ime doma?ina rije?i dobrodolice uputio je h. Fuad Biber koji je istakao da je u danima obiljeavanja hidre ovaj demat u?inio svoju hidru iz iznajmljenih u vlastite prostorije. Zijad ef. uo je ?estitao ulazak u 1433. Hidretsku godinu i zahvalio gostima na prisustvu ovoj sve?anosti. Glavni imam u vajcarskoj dr. Muris ef. Puri? je uputio rije?i podrke ovom skupu i dobrodolice gostima iz Bosne i Hercegovine. Potom su hafizi Midhat ef. Sefi?, Muhamed ef. Koluh, Mustafa ef. Mehi? i Mensur ef. Malki? prou?ili odlomke iz Kur'ana.

Uslijedila je pauza uz go?enje bosanskim specijalitetima, kahvom i razgovorima prijatelja, ro?aka i poznanika. Uspostavljaju se i nova ponanstva i prijateljstva. Lijepo je bilo biti gost ove ve?eri u Flavilu, mirnom i ure?enom mjestu nedaleko od Sen Galena, sa muslimanima ovog demata koji pokazae izuzetno gostoprimstvo. Na svakom koraku pokazivae svoju gostoljubivost i napor da nam bude ugodno. U drugom dijelu programa prustvovali smo nesvakidaenjem doga?aju kada je nova ?lanica ovog demata Selma javno izgovorila kelime i ehadet i postala muslimanka. Rukovodilac Ureda za dijasporu Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini mr. Mirsad ef. Kalajdi? je u svom obra?anju ukazao na vanost porodice u ?uvanju vjere, tradicije, kulture i jezika u dijaspori.

Zavretak ve?eri je pripao Horu Medlisa Islamske zajednice Zvornik koji je se predstavio u izvrsnom izdanju izvo?enjem planiranog programa. Doma?ini su bili oduevljeni nastupom i presretni to su im bili gosti na tradicionalnoj Ve?eri Kur'ana.

Gostovanje u Cirihu

Turneja Hora Medlisa Islamske zajednice Zvornik u nedjelju 4. decembra nastavljena je u Islamskom bonja?kom centru u Cirihu. Povod gostovanja je tako?e tradicionalni skup u povodu Nove hidretske godine. U ovom dematu se tim povodom dodjeljuju djeci torbe za mektesku nastavu. Nakon lijepog do?eka uslijedila je sve?anost u restoranu Islamskog centra. Skup je otvorio Izudin Memi? u?enjem Mur'ana, a Sakib ef. Halilovi? je uputio ?estitke prisutnim. Mustafa ef. Muharemovi? u svom obra?anju je govorio o vanosti mektebske nastave u svjetlu duha i tradicije hidre i njenih dostignu?a. Hor Medlisa je i ovog puta dao sve od sebe kako bi prisutnim pruio puni duhovni uitak. Izvo?enje mevludskog spjeva, ilahija i kasida izmamilo je i suze.

?lanovi hora su u ooslijepodnevnim i ve?ernjim satima druili sa doma?inima. Neki su posjetili demat Glavnog imama u vajcarskoj dr. Muris ef. Puri?a, te prisustvovali sve?anosti akike, a drugi boravili u Cirihu kod naeg kozlu?anina Devada Ibrahimovi?a. I ovdje se doma?ini potrudie da atmosferom, ljubazno?u u?ine na boravak nezaboravnim. I boravak u Cirihu je obilovao brojnim susretima i novim kontaktima.

Ponedjeljak je bio dan za povratak. U lijepoj atmosferi zbog uspjenog gostovanja i velikog zanimanja za ponu?eni CD putovalo se po planu. Novo druenje sa naim ljudima desilo se u Salzburgu. Bili smo gosti kod Salihovi? Sejada. Nakon ve?ere, ugodnog sijela i druenja krenulo se nazad u nae demate i domove. Prva turneja naeg hora u bonja?koj dijaspori prote?e vaoma uspjeno. Lijepa sje?anja ponesosmo sa ovog putovanja.

FOTOGRAFIJE
Fotografije i tekst: Mustafa Muharemovi?, www.medzlis-zvornik.info