Ovdje ste:: Vijesti Kultura Dani Hasana Kaimije, pjesnici u Sapni
 
 

Dani Hasana Kaimije, pjesnici u Sapni

Ispis
U okviru kulturno-vjerske manifestacije "Dani Hasana Kaimije" koja se svake godine odrava u Zvorniku u Sapni su danas gostovala dva bh. knjievnika.

Pred u?enicima MS Sapna svoje stihove su govorili Mehmed ?edovi? i Mirsad Be?irbai?, i time nastavili tradiciju dolazaka bh. pjesnika pred u?enike i ljubitelje pisane rije?i.

Mehmed Mea ?edovi? je ro?en 10. 1.1971. godine u Miljanovcima, op?ina Kalesija. Pie prozu, poeziju, knjievnu kritiku, esejistiku i novinske tekstove. Napisao je pripovijetke: Tragovi, Univerzitetska biblioteka Dervi Sui? Tuzla, (2000. godine); Oslukivanje, Bosanska rije?, Tuzla (2002. godine), rasprodato izdanje; Kad se Bulbul vratio, Bosanska rije?, Tuzla (2006. godine); Romane: Sjena kurjaka (2004. god.) Bosanska rije?, Tuzla. Ime mi je Pahulja (2008. god.) CPA, roman za djecu Vodi je da te?e (2008. god.) Bosanska rije?, Tuzla, Onaj kojeg nema (2009.god. /roman u pri?ama/) Planjax - Teanj, Zbirke poezije: Svjetlo lampe (2007. god) Maunagi?, Sarajevo, Nagra?ivan je za pripovijetku, pri?u, poeziju, roman i radio roman, te zastupljen u antologijama BH proze. Nagrade: Za pripovijetku: Nad vodom kula, nagrada Radija BiH, (2002. godine); Za roman: Sjena kurjaka, nagrada Fondacije za Izdavatvo BiH, (2004. godine); Za pripovijetku: Sitan trag u snijegu, nagrada Zija Dizdarevi? (2006. godine); Za novelu: Hronika jednog nestanka, nagrada Radija BiH, (2002. godine); Za radio roman: apat vjetrova, nagrada Radija BiH, (2002. godine) Za knjigu poezije: Svjetlo lampe, nagrada Mak Dizdar (2006. godine); nagrada za najbolju knjigu poezije na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku na Novopazarskim danima poezije 2008. godine. ?lan je Drutva pisaca BiH.


Mirsad Be?irbai? je ro?en 3. jula 1952. godine u Sarajevu, Diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, Odsjek Filozofija i sociologija. Pie poeziju, prozu i prevodi djela sa francuskog jezika. Preveo je roman Mali princ Antoine de Saint-Exuprya i izabrane pjesme Barbara Jacques Prverta. ivi i radi u Sarajevu. Nagrade [uredi] Nagrada Trebinjskih ve?eri poezije 1973. Fund for Free Expression Award, U.S.A. 1993. Bibliografija [uredi] Poezija [uredi] "Pojilite jelena", Svjetlost, Sarajevo, 1972. "Sakuplja? leptirova", Veselin Maslea, Sarajevo, 1974. "Naunice od treanja", Svjetlost, Sarajevo, 1974. "krinja", Veselin Maslea, Sarajevo, 1978. "kola baleta", Svjetlost, Sarajevo, 1981; drugo izdanje ejtarija, Sarajevo, 1997. "Izabrane pri?e stanovnika Peru?ice", Veselin Maslea, Sarajevo, 1985. "Druga ljubav", Svjetlost, Sarajevo, 1989. "Ljiljan, cvijet cvjetova", IPC, Sarajevo, 1994. "Bajka o ljiljanu", IPC, Sarajevo, 1995. "Za?arana oklagija", Print M, Sarajevo, 1997. "Svilena ajkula", Sarajevo Publishing, 2003. "U srcu zaklju?ano izgubljen klju?i?", ejtarija, 2003. Proza [uredi] "Pticodrom", roman, Svjetlost, Sarajevo, 1977; drugo izdanje Svjetlost, Sarajevo, 1996. "Kako ja elim, kako ja ho?u", bajke, Svjetlost, Sarajevo, 1996. "Jedna jedina za Edina", Sarajevo Publishing, Sarajevo, 1998.

Dan ranije je u prostorijama Op?ine Sapna odrana promocija jo jedne knjige iz edicije Dobri Bonjani, o ivotu i djelu Reisa Fehima efendije Spahe autora Mustafe Spahi?a koji je pokuao baciti novo svjetlo na ivot starijeg brata mnogo poznatijeg Mehmeda Spahe. Promotori su bili Hadem Hajdarevi? i Mirzet Hamzi?. Vie o knjizi: http://www.akos.ba/osvrt-na-knjigu-reis-fehim-ef-spaho-covjek-vizije-i-akcije/


FOTOGRAFIJE