Ovdje ste:: O SAPNI Mjesne zajednice MZ Kraljevići

Posljednje novosti

  • Pause
  • Previous
  • Next
1/10
 
 
 
 

MZ Kraljevići

Ispis
U cilju što efikasnije odbrane ove teritorije početkom agresije na Bosnu i Hercegovinu, tečnije 05.11.1992.godine, prijeratne podružnice Mjesne zajednice Sapna; Kraljevići i Kobilići su voljom građana formirale novu mjesnu zajednicu Kraljevići i kao takva, Mjesna zajednica sa dvije podružnice, egzistirala je do polovine 1993.godine. Polovinom '93. iz istih razloga podružnica Kobilići se izdvaja iz MZ Kraljevići.


Ratno predsjedništvo MZ Kraljevići aktivno je učestovalo u odbrani ovih prostora BiH. Što svojim ličnim radom i angažovanjem što angažovanjem pripadnika jedinice CZ Kraljevići.

U prilog tome goviri nekoliko značajnih projekata koje je ova MZ uradila kao što su; gradnja četverorazredne škole, gradnja mekteba, gradnja kuhinje za vojne potreba, gradnja izbjegličkog naselja Krčevine...
Ništa menje nisu važni ni radovi na putnim pravcima Johovci i Krčevine.


Po završetku rata odmah se pristupilo obnovi porušenih objekata. Svoj doprinos u tome dao je i MOS Kraljevići formiran početkom 1996. godine. Najveći doprinos MOS-a je čišćenje ruševina i otpada iz centralnog dijela te organizovanje kulturno-zabavnih manifestacija što je uticalo na vraćanje života kako u MZ tako i na prostore koje obuhvata Općina Sapna.

U poratnom periodu urađeno je i još nekoliko značajnih projekata;

- rekonstrukcija svih makadamskih puteva,
- popravka asfaltnih puteva,
- asfaltiranje lokalnog puta Suplešće u dužini od 300 metara,
- asfaltiranje ulice pored srednjoškolskog centra u dužini od 100 metara,
- gradnja podzemne telefonske mreže,
- rekonstrukcija elektromreže,
- riješavanje vodosnadbjevanja i kanalizacione mreže za oko 70% stanovništva i
- izgradnja Spomen Obilježja Šehidima BiH proteklog rata

Spomen obiljeđje

Svečanost otvaranja Spomen Obilježja bila je 11.08.2005.godine. Ukupna vrijednost projekta Šehidske Česme sa fontanom iznosila je 18.014,66 KM.

Najveći doprinos u tome ima li su građani MZ sa 8.899 KM zatim Mjesna zajednica u iznosu 4.615,16 KM i grantovima Općine Sapna u iznosu od 4.500 KM.

Gradnja ovog objekta trajala je nešto više od tri godine odnosno od 09.03.2002.godine do 11.08.2005.godine.

Ovih dana se privode kraju i radovi ulične rasvjete kroz MZ-u Kraljevići od supermarketa Sapna Komerc prema pijaci i prema Spomen Česmi do mosta Suplešće

Planovi MZ za naredni period su:

- riješavanje pitanja vodosnadbjevanja preostalog dijela mjesne zajednice čije aktivnosti su u toku,
- realizovati projekat kanalizacione mreže Podstjena čija je projektna dokumentacija gotova,
- rekonstruisati asfaltne puteve Haluge-Kraljevići i Haluge-Svrake,
- dovršiti asfaltiranje lokalnog puta Suplešće i asfaltiranje puta Kic

Centar

Treba istaknuti da se svi projekti finansiraju uglavnom sredstvima građana, manjim dijelom Općine ili Kantonalne Vlade. Mjesne zajednice kroz stavku Potpora mjesnim zajednicama su planirane budžetom Općine Sapna i to u rasponu od 800 do 2.800 KM u zavisnosti od veličine mjesne zajednice i pod uslovom de se budžet ostvari 100% što do sada nije bio slučaj. Ova sredstva su isključivo namjenjena za materijalna sredstva i komunalne usluge mjesne zajednice.


Mjesna zajednica Kraljevići danas broji oko 1560 stanovnika odnosno negdje oko 380 domaćinstava i obuhvata tri veća naselja; centralni dio - Polje, Podstjena, Luke (u narodu poznatije kao Kolonija) te Potkojnice. Svrake –Jezero i Gornji Kraljevići odnosno Stari Kraljevići il kako neki vole reći Mahala.

U skladu sa Statutom Mjesne zajednice Kraljevići mjesnu zajednicu čine:

- Vijeće mjesne zajednice koje broji 13 članova,
- Presdjednik Vijeća MZ-e i
- Sekretar MZ-e

Dana : 04.02.2005.godine održani su izbori za vijećnike u Mjesnoj zajednici sa mandatom do 4 godine kojom prilikom su izabrani sljedeći:

1. Avdija (Alije) Delić
2. Fahrudin (Smajla) Delić
3. Hrustan (Šaćira) Huremović
4. Sejfudin (Muharema) Suljkanović
5. Huso (Salke) Smajlović
6. Husein (Smajla) Hasanović
7. Bećir (Meha) Smajlović
8. Mevka (Mehmeda) Delić
9. Jusuf (Muje) Gušić
10. Ćazim (Nedžiba) Tabaković
11. Izet (Muje) Delić
12. Muhamed (Selima) Hasanović
13. Avdija (Avdulaha) Tabaković

Istog dana u popodnevnim satim Vijeća MZ-e je u novom sazivu na mandat od 4 godine jednoglasno izabralo: za Predsjednika Vijeća Avdiju Tabakovića, za sekretara MZ-e Husu Smajlović.

MZ Kraljevići, Huso Smajlović
 
 
 
 

CB Login